Donate Shop Call for Help Now Find a Base

NSRI EMERGENCY
OPERATION CENTRE (EOC)

087 094 9774
Gedurende Oktober 2018 het 'n paar kinders in 'n plaasdam gaan swem.Donnalee het onder die water verdwyn; kinders wat naby haar gespeel het, hethaar uit die water gehaal. Toe Wesley, Waylin, Gabriel en Kenan, wat aandie ander kant van die dam geswem het, die kinders hoor skreeu, het hulleonmiddelik nader gehardloop. Gelukkig het die seuns kop gehou, - dadelikhulp ontbied en KPR is onmiddelik op die lewelose lyfie toegedien, aangesienhulle gesien het dat sy nie meer asemhaal nie. 'Druk hard en vinnig in diemiddel van die borskas', was van die lesse wat die seuns tydens 'nWaterVeiligheidsaanbieding van die NSRI geleer en onthou het! Na 'n paarminute, wat wat vir die seuns egter baie langer gevoel het, het Donnaleebegin hoes en water opgooi.Die plaasdam is nie ver van Ceres nie en gelukkig was die nooddienste enpolisie baie vinnig op die toneel. Mediese personeel was oorstelp endankbaar vir die seuns se hulp - suksesvolle toediening van KPR deur dieseuns het die dogtertjie se lewe gered! Donnalee is opgeneem in dieprovinsiale hospitaal, waarna sy die volgende dag ontslaan is.Die Nasionale Seereddingsinstituut het erkenning gegee aan Wesley Storm,Waylin Malan, Gabriel Filander en Kenan Jansen wat die lewe van DonnaleeOerson gered het. Met ontvangs van die toekennings tydens saalbyeenkomsteby Ezelfontein Primêr en Ceres Sekonder, was daar 'n luide en waarderendeapplous van die ander skoliere. Voorwaar iet om op trots te wees.Veels geluk aan Wesley, Waylin, Gabriel en Kenan. Julle het toegepas watjulle geleer het. Ons is trots op julle. Mv. De Wee, skoolhoof van Ezelfontein Primêr, Wesley Storm en Donnalee Oerson wie se lewe gered is.
Next Article

Incidents in St Helena Bay and Jeffreys Bay:

Read More

You may also like

2024 02 18 Gordons Bay 1
RESCUES  | Published: 18 February 2024

NSRI Gordons Bay Reacts to Beach Incident Near Naval Base

NSRI Gordons Bay duty crew were activated following eyewitness reports of a drowning in progress at a beach next to Gordons Bay Main Beach (next to the Gordons Bay Naval Base). ...

Simons Town Rescue 10
RESCUES  | Published: 18 February 2024

National Incidents

NSRI Richards Bay duty crew were activated following a request for assistance from 3 South African men on a sailing yacht reporting to be caught in heavy seas off-shore of Richards Bay motoring with one of their two motors after ...

2024 02 13 Rescue 6 Alpha
RESCUES  | Published: 13 February 2024

NSRI Gqeberha Rescues Crew from Sinking Vessel off Port Elizabeth Coast

NSRI Gqeberha duty crew were activated following a Mayday distress call, intercepted by TNPA (Transnet National Ports Authority) Port of Port Elizabeth Port Control and by Telkom Maritime Radio Services, from a local supply motor vessel, with 3 local crew ...